صنعت رنگ و نساجی

  • واکنش دهنده برای تبدیل آمین ها به سایر ترکیبات
  • تولید سایر ترکیبات آلی نیتروژن دار

©  تمامی حقوق متعلق به وب سایت ایران نیتریت می باشد.