صنعت غذایی

  • افزودنی و فراورده های گوشتی به عنوان نگهدارنده
  • ایجاد رنگ مطلوب
  • اثر بخش در کنترل میکروارگانیسم ها

©  تمامی حقوق متعلق به وب سایت ایران نیتریت می باشد.