پودر نیتریت سدیم

Sodium nitrite powder

توضیح

نیتریت سدیم یک ترکیب شیمیایی با فرمول شیمیایی NaNO2 است. این یک پودر کریستالی سفید تا کمی زرد است که در آب بسیار محلول است.

پروسه تولید

یک روش تولید نیتریت سدیم استفاده از نیترات سدیم مذاب به عنوان نمک و سرب اکسید شده می باشد، در حالی که در یک روش مدرن تر از براده آهن قراضه برای کاهش نیترات استفاده می شود. در واقع نیتریت سدیم توسط چندین واکنش شیمیایی که شامل کاهش نیترات سدیم است، سنتز شده است.

انواع بسته بندی

  • پک ۲۵ کیلویی و جامبو بگ
مشخصات نیتریت سدیم

©  تمامی حقوق متعلق به وب سایت ایران نیتریت می باشد.