محلول نیتریت سدیم

محلول نیتریت سدیم یک عامل اکسید کننده است. با عوامل کاهنده واکنش نشان می دهد تا گرما و محصولاتی تولید کند که ممکن است گازی باشند (که باعث ایجاد فشار در داخل ظروف در بسته می شود). محصولات ممکن است خود قادر به واکنش های بعدی (مانند احتراق) باشند.

محلول نیتریت سدیم

پودر نیتریت سدیم

نیتریت سدیم یک ترکیب معدنی با فرمول شیمیایی NaNO2 است. این یک پودر کریستالی سفید تا کمی زرد است که در آب بسیار محلول است و رطوبت سنجی است. از دیدگاه صنعتی، مهمترین نمک نیتریت است.

پودر نیتریت سدیم

©  تمامی حقوق متعلق به وب سایت ایران نیتریت می باشد.