صنعت غذایی

 • افزودنی و فراورده های گوشتی به عنوان نگهدارنده
 • ایجاد رنگ مطلوب
 • اثر بخش در کنترل میکروارگانیسم ها

صنعت خوردگی

 • ضد خوردگی در سیستم های خنک کننده آبی

نیتریت سدیم سال هاست که به عنوان بازدارنده خوردگی در سیستم های آب مدار بسته استفاده می شود. نیتریت سدیم به عنوان یک بازدارنده خوردگی آندی به همان روش کرومات و مولیبدات عمل می کند. به عنوان یک نیتریت بازدارنده خوردگی آندی کار می کند تا یک فیلم محافظ اکسید آهن گاما را بر روی سطح فلز تشکیل دهد. این لایه با واکنش نیتریت تشکیل شده و اکسیژن را حل می کند و سپس توسط نیتریت به تنهایی در ترمیم قرار می گیرد. از آنجایی که نیاز به این فیلم کم است، نیتریت به میزان عملی مصرف نمی شود. این فیلم است که سطح فلز را در برابر حمله خوردگی محافظت می کند.

صنعت رنگ و نساجی

 • واکنش دهنده برای تبدیل آمین ها به سایر ترکیبات
 • تولید سایر ترکیبات آلی نیتروژن دار

صنعت لاستیک

 • تولید ترکیبیات نیتروژن
 • باردار کردن پلیمری

صنعت مواد شیمیایی 

 • تولید ضد یخ
 • تولید دارو
 • تولید ماوم

©  تمامی حقوق متعلق به وب سایت ایران نیتریت می باشد.